Αποφθέγματα

"Οι Έλληνες, για να πάνε μπροστά, πρέπει να κοιτάζουν πίσω." Δ. Καμπούρογλου

"Στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις". Γιάννης Τσαρούχης

"Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας". Εμμ Ροίδης

"Οι Άγγλοι έχουσι δύο βουλάς, την άνω και την κάτω, ημείς μίαν μόνην ανωκάτω." Εμμ. Ροίδης

"Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν τη χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων." Eμμ. Ροίδης