Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Σας θυμίζει τίποτα;

«Με τα ρούχα αιματωμένα,
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, 
να γυρεύεις εις τα ξένα
άλλα χέρια δυνατά.


Μοναχή το δρόμο επήρες,
εξανάλθες μοναχή·
δεν είν΄ εύκολες οι θύρες,
εάν η χρεία τες κουρταλεί.


 
Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια,
Αλλ΄ ανάσαση καμιά·
άλλος σου έταξε βοήθεια,
και σε γέλασε φρικτά! 

Αλλοι, ωιμέ, στη συμφορά σου
οπού εχαίροντο πολύ,
σύρε να βρεις τα παιδιά σου,
σύρε ελέγαν οι σκληροί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου